Kontakt

Ejerlejlighed / Villa: Få hjælp fra en boligadvokat til en fair pris

Kontakt din advokat på 31 31 11 36 eller via e-mail for rådgivning vedr. køb og salg af ejendom. Trygt og sikkert. Fast lav pris på ydelser.

Det siger kunderne

⭐⭐⭐⭐⭐

Som nævnt har det været stærkt betryggende at have jer med i processen.

– Maja B. og Kenneth H.

⭐⭐⭐⭐⭐

Mange tak for super og professionel service. Jeg er glad for, at jeg valgte jer til mit boligkøb.

– Berit F.

⭐⭐⭐⭐⭐

Tusind tak for hjælpen. Vi har været meget tilfredse med forløbet.

– Louise B.

Entreprisekontrakt med advokat fra BV advokater

Kontakt en byggeadvokat

Vi hjælper med det hele

Selv drømmeboliger kan komme med både juridiske og økonomiske problemstillinger. Vi tilbyder dig en grundig gennemgang af købsaftalen og ejendommens dokumenter for at sikre, at alle forhold er, som de skal være, så du derved trygt kan flytte ind uden bekymringen om det uforudsete. Vi gør dig opmærksom på faldgruber og yder kompetent rådgivning gennem hele købet, så købet af din drømmebolig forløber gnidningsfrit.

Vi har kontakten til ejendomsmægler med henblik på forhandling af vilkår, og rådgiver om finansiering og har kontakt til din bank.

Vi sørger endvidere for udarbejdelse af og tinglysning af skøde, samt laver refusionsopgørelse mv.

Husk altid enten at få indskrevet et advokatforbehold eller at kontakte os inden du underskriver købsaftalen.

Pakke

 • Komplet rådgivning
 • Gennemgang af købsaftalen
 • Gennemgang af alle dokumenter
 • Al dialog med ejendomsmægleren
 • Dialog med købers og sælgers bank
 • Følger handlen til dørs
 • Skøde & refusionsopgørelse

7.800 kr. inkl. moms

Børsen: Andelshavere må kigge langt efter gevinst

Berlingske: Hvad kan køber forvente af sælger?

Børsen: Andels­bolig eller ej? Her er fordele og faldgruber

Få juridisk rådgivning gennem købet af din nye bolig. Vi tilbyder rådgivning fra ende til anden samt gennemgang af købsaftalen, handlens dokumenter, mulige økonomiske og juridiske problemstillinger, så du er stillet bedst muligt.

Et Skøde er

Et elektronisk dokument, der udarbejdes og tinglyses med køberens adkomst til ejendommen. Ved at tinglyse skødet overgår ejendomsretten formelt fra sælgeren til køberen, og køberen iagttager på denne måde sin sikringsakt. Herved er køberen sikret mod sælgerens retsforfølgende kreditorer eller andre godtroende aftaleerhververe, der måtte ønske at gøre udlæg i eller opnå ret over ejendommen. Vores boligadvokater er uddannede jurister, og kan udarbejde et skøde for dig.

Inden det statslige digitale tinglysningssystem blev indført i 2009, forelå skøder ikke digitalt, men fysisk. Selv om processen med udarbejdelsen og tinglysningen af skøder nu foregår digitalt, er det stadig vigtigt at være nøjagtig, når skødet udfærdiges. En konsekvens ved uklarheder i skødet kan være, at Tinglysningsretten afviser at tinglyse det.

En refusionsopgørelse er

En opgørelse over de økonomiske mellemværender mellem køber og sælger. De aflæsninger af diverse forbrugsmålere, der foretages på overtagelsesdagen,benyttes til udarbejdelsen af refusionsopgørelsen. Sælgers faktiske forbrug sammenholdes med sælgers tidligere acontobetalinger.

Kontakt en fornuftig – og den måske billigste boligadvokat her.

Boligadvokatkontorets fysiske adresser

Boligadvokat i kbh – København V

Vesterbrogade 33
1620 København V

Boligadvokat i Aarhus

Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus

Kontakt boligadvokat

Casper - advokat, byggeadvokat og boligadvokat

Vores mission

”Vi lægger stor vægt på ærlighed, herunder gennemskuelige og rimelige priser. Vi tilbyder i de fleste handler ”Ingen handel: Ingen regning”, og du ved fra start, præcis hvad det kommer til at koste.”
– Casper Vinther, indehaver af Boligadvokatkontoret

Udarbejdelse af et skøde og en refusionsopgørelse foregår således

De konkrete udgifter, sælger har betalt forud for overtagelsesdagen, men som køber egentlig skal betale fra overtagelsesdagen, opgøres i refusionsopgørelsen. Når hver udgiftspost er blevet gjort op, når man til sidst frem til et resultat af, hvor meget sælger skylder køber eller omvendt. Poster, der typisk indgår i refusionsopgørelsen, er ejendomsskatter, renovation, skorstensfejning, vand- og vandafledningsafgift, kontingent til grundejerforening/fællesudgifter til ejerlejlighedsforeningen, oliebeholdning mv.

Kontakt os og hør mere.

Skjulte fejl og mangler ved ejerlejlighed kan være en manglende gasledning til komfur eller ødelagte elektriske installationer. Boligadvokaterne kan hjælpe dig.
Bolighandel med hjælp fra boligadvokater

Købers advokat står i de fleste tilfælde for at udarbejde en refusionsopgørelse

Det viI i de fleste tilfælde være køberens advokats opgave at udarbejde refusionsopgørelsen.

Det vil fremgå af købsaftalen, hvem opgaven påhviler.

Tidsfrist i en refusionsopgørelse

Når refusionsopgørelsen er udarbejdet, skal såvel køber som sælger godkende den inden for en aftalt frist.

Vi har en fast lav pris på udfærdigelse af et skøde og en refusionsopgørelse

Udarbejdelsen af et skøde og en refusionsopgørelse er inkluderet i de fleste af Boligadvokatkontorets købs- og salgspakker.

Hvis du udelukkende har behov for at få udarbejdet et skøde og/eller en refusionsopgørelse, kan vi også være behjælpelige for en pris fra 3.000,- kr.

Benyt vores kontaktformular, eller kontakt Boligadvokatkontoret via mail kontakt@boligadvokatkontoret.dk eller telefon 70 84 85 16, og gør brug af vores tilbud om at udarbejde et skøde og en refusionsopgørelse.

Som boligadvokat er vi medlem af Advokatsamfundet. Kontakt dine boligadvokater. Fair pris.

BOLIGADVOKATKONTORET APS ER MEDLEM AF ADVOKATSAMFUNDET

Advokatsamfundet omfatter over 6.000 advokater i Danmark, og arbejder for at sikre tilliden til advokater, og for at sikre alle danskere, et sundt og velfungerende retssamfund.

Vi hjælper med syn og skøn til en skarp pris

Kontakt os for en pris vedr. juridisk rådgivning

 +45 31 31 11 36
kontakt@boligadvokatkontoret.dk

  Vores boligadvokater hjælper dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
  Ingen handel – Ingen regning!

  Call Now Button