Kontakt

Ejerlejlighed / Villa | Priser og pakker på juridisk rådgivning

Få juridisk rådgivning gennem købet af din nye bolig. Vi tilbyder rådgivning fra ende til anden samt gennemgang af købsaftalen, handlens dokumenter, mulige økonomiske og juridiske problemstillinger, så du er stillet bedst muligt.

Vi hjælper med det hele

Selv drømmeboliger kan komme med både juridiske og økonomiske problemstillinger. Vi tilbyder dig en grundig gennemgang af købsaftalen og ejendommens dokumenter for at sikre, at alle forhold er, som de skal være, så du derved trygt kan flytte ind uden bekymringen om det uforudsete. Vi gør dig opmærksom på faldgruber og yder kompetent rådgivning gennem hele købet, så købet af din drømmebolig forløber gnidningsfrit.

Vi har kontakten til ejendomsmægler med henblik på forhandling af vilkår, og rådgiver om finansiering og har kontakt til din bank.

Vi sørger endvidere for udarbejdelse af og tinglysning af skøde, samt laver refusionsopgørelse mv.

Husk altid enten at få indskrevet et advokatforbehold eller at kontakte os inden du underskriver købsaftalen.

Pakke

 • Komplet rådgivning
 • Gennemgang af købsaftalen
 • Gennemgang af alle dokumenter
 • Al dialog med ejendomsmægleren
 • Dialog med købers og sælgers bank
 • Følger handlen til dørs
 • Skøde & refusionsopgørelse

7.800 kr. inkl. moms

Boligadvokat i København og Aarhus er medlem af Advokatsamfundet. Book møde. Ydelser til en fast lav pris.

Kunderne siger

⭐⭐⭐⭐⭐

Tusind tak for alt. Vi har været meget glad og imponeret over jeres service og professionalisme. Endnu engang tusind tak og vi ønsker dig en rigtig god aften.

– Mette B.

Få et uforpligtende tilbud

  Flere kundeanmeldelser

  Et Skøde er

  Et elektronisk dokument, der udarbejdes og tinglyses med køberens adkomst til ejendommen. Ved at tinglyse skødet overgår ejendomsretten formelt fra sælgeren til køberen, og køberen iagttager på denne måde sin sikringsakt. Herved er køberen sikret mod sælgerens retsforfølgende kreditorer eller andre godtroende aftaleerhververe, der måtte ønske at gøre udlæg i eller opnå ret over ejendommen. Vores boligadvokater er uddannede jurister, og kan udarbejde et skøde for dig.

  Inden det statslige digitale tinglysningssystem blev indført i 2009, forelå skøder ikke digitalt, men fysisk. Selv om processen med udarbejdelsen og tinglysningen af skøder nu foregår digitalt, er det stadig vigtigt at være nøjagtig, når skødet udfærdiges. En konsekvens ved uklarheder i skødet kan være, at Tinglysningsretten afviser at tinglyse det.

  En refusionsopgørelse er

  En opgørelse over de økonomiske mellemværender mellem køber og sælger. De aflæsninger af diverse forbrugsmålere, der foretages på overtagelsesdagen,benyttes til udarbejdelsen af refusionsopgørelsen. Sælgers faktiske forbrug sammenholdes med sælgers tidligere acontobetalinger.

  Udarbejdelse af et skøde og en refusionsopgørelse foregår således

  De konkrete udgifter, sælger har betalt forud for overtagelsesdagen, men som køber egentlig skal betale fra overtagelsesdagen, opgøres i refusionsopgørelsen. Når hver udgiftspost er blevet gjort op, når man til sidst frem til et resultat af, hvor meget sælger skylder køber eller omvendt. Poster, der typisk indgår i refusionsopgørelsen, er ejendomsskatter, renovation, skorstensfejning, vand- og vandafledningsafgift, kontingent til grundejerforening/fællesudgifter til ejerlejlighedsforeningen, oliebeholdning mv.

  Købers advokat står i de fleste tilfælde for at udarbejde en refusionsopgørelse

  Det viI i de fleste tilfælde være køberens advokats opgave at udarbejde refusionsopgørelsen.

  Det vil fremgå af købsaftalen, hvem opgaven påhviler.

  Tidsfrist i en refusionsopgørelse

  Når refusionsopgørelsen er udarbejdet, skal såvel køber som sælger godkende den inden for en aftalt frist.

  Få et uforpligtende tilbud på juridiske ydelser hos dine boligadvokater.

   Anbefaling

   “Jeres skøde er nu tinglyst anmærkningsfrit, og jeg vedhæfter dette til jeres brug. Jeres køb af  er nu færdigberigtiget, og jeg tillader mig at afslutte sagen herfra. Jeg benytter lejligheden til at takke for denne gang og håber, at I er glade for jeres nye bolig. I er naturligvis velkomne, dersom vi kan bistå jer en anden gang.”

   Med venlig hilsen
   Sussie, Boligadvokatkontoret

   “Hej Sussie
   Tusind tak for denne gang. I har gjort det godt og professionellet hele vegne igennem og vi har været trykke. Vil helt klart anbefale jer til andre i vores omkreds som kan bruge jeres hjælp.”

   God dag
   Med venlig hilsen
   Alija og Sadina
   ⭐⭐⭐⭐⭐

   Vi har en fast lav pris på udfærdigelse af et skøde og en refusionsopgørelse

   Udarbejdelsen af et skøde og en refusionsopgørelse er inkluderet i de fleste af Boligadvokatkontorets købs- og salgspakker. 

   Hvis du udelukkende har behov for at få udarbejdet et skøde og/eller en refusionsopgørelse, kan vi også være behjælpelige for en pris fra 3.000,- kr.

   Benyt vores kontaktformular, eller kontakt Boligadvokatkontoret via mail kontakt@boligadvokatkontoret.dk eller telefon 70 84 85 16, og gør brug af vores tilbud om at udarbejde et skøde og en refusionsopgørelse.

   Juridisk rådgivning til køb af ejerlejlighed og villa

   Vi hjælper dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
   Ingen handel – Ingen regning!

   Call Now Button