Kontakt

Kontakt

Skriv eller ring til os og få en uforpligtende snak om dit boligkøb.

Brug for hjælp?

Telefontider
Mandag til torsdag fra kl. 09.00 til 17.00
Fredag fra kl. 09.00 til 15.00

Skriv til os, så kontakter vi dig for en uforpligtende samtale

Boligadvokat i København og Aarhus er medlem af Advokatsamfundet. Book møde. Ydelser til en fast lav pris.

Boligadvokatkontoret ApS er medlem af advokatsamfundet

  København V

  Vesterbrogade 33
  1620 København V
   +45 31 31 11 36

  Aarhus

  Dalgas Avenue 40
  8000 Århus
   +45 31 31 11 36

  DE ADVOKATETISKE REGLER

  Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik.

  Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

  God advokatskik er en adfærdsnorm, som bl.a. rummer regler om:

  Tavshedspligt: Pålægger advokater og deres medarbejdere fortrolighed i forhold til oplysninger modtaget gennem deres arbejde.

  Interessekonflikter: situationer, hvor advokaten ikke kan rådgive en klient uden at komme i konflikt med andre interesser.

  Man kan læse mere om de advokatetiske regler og Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside. På Advokatnævnets hjemmeside kan man læse mere om god advokatskik og klageadgang mv.

  Kontakt boligadvokat i København for juridsk rådgivning vedr. ejendomshandel.

  FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK

  Boligadvokatkontoret er desuden – på linje med andre advokatvirksomheder – underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter Boligadvokatkontoret til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag og i fornødent omfang vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

  Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forpligter desuden Boligadvokatkontoret til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan Boligadvokatkontoret også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.
  Læs om Boligadvokatkontorets Forretningsbetingelser.

  Call Now Button