Kontakt

Skøde, refusion & refusionsopgørelse | Priser og pakker

Kontakt din advokat på 31 31 11 36 eller via e-mail for rådgivning vedr. køb og salg af ejendom. Trygt og sikkert. Fast lav pris på ydelser.

Det siger kunderne

⭐⭐⭐⭐⭐

Som nævnt har det været stærkt betryggende at have jer med i processen.

– Maja B. og Kenneth H.

⭐⭐⭐⭐⭐

Mange tak for super og professionel service. Jeg er glad for, at jeg valgte jer til mit boligkøb.

– Berit F.

⭐⭐⭐⭐⭐

Tusind tak for hjælpen. Vi har været meget tilfredse med forløbet.

– Louise B.

Entreprisekontrakt med advokat fra BV advokater

Kontakt en byggeadvokat

Vi tilbyder udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse uden at tage del i selve ejendomshandlen, hvis dét er, hvad du ønsker.

Vi hjælper med det hele

Ønsker du alene, at vi skal bistå med udarbejdelse og tinglysning af skøde samt udarbejdelse af refusionsopgørelse, tilbyder vi hurtig og effektiv behandling heraf.

Lille pakke

  • Skøde

Fra 3.000 kr. inkl. moms

Stor pakke

  • Skøde
  • Refusionsopgørelse
  • Dialog med købers og sælgers bank

4.300 kr. inkl. moms

Børsen: Andelshavere må kigge langt efter gevinst

Berlingske: Hvad kan køber forvente af sælger?

Børsen: Andels­bolig eller ej? Her er fordele og faldgruber

Et Skøde er

Et elektronisk dokument, der udarbejdes og tinglyses med køberens adkomst til ejendommen. Ved at tinglyse skødet overgår ejendomsretten formelt fra sælgeren til køberen, og køberen iagttager på denne måde sin sikringsakt. Herved er køberen sikret mod sælgerens retsforfølgende kreditorer eller andre godtroende aftaleerhververe, der måtte ønske at gøre udlæg i eller opnå ret over ejendommen

Inden det statslige digitale tinglysningssystem blev indført i 2009, forelå skøder ikke digitalt, men fysisk. Selv om processen med udarbejdelsen og tinglysningen af skøder nu foregår digitalt, er det stadig vigtigt at være nøjagtig, når skødet udfærdiges. En konsekvens ved uklarheder i skødet kan være, at Tinglysningsretten afviser at tinglyse skødet.

Kontakt vores boligrådgiver, og du kan bliv klogere på, hvordan Boligadvokatkontoret hjælper dig som boligrådgiver/køberrådgiver. Fang os på tlf. 31 31 11 36.

Boligadvokatkontorets fysiske adresser

Boligadvokat i kbh – København V

Vesterbrogade 33
1620 København V

Boligadvokat i Aarhus

Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus

Kontakt boligadvokat

Casper - advokat, byggeadvokat og boligadvokat

Vores mission

”Vi lægger stor vægt på ærlighed, herunder gennemskuelige og rimelige priser. Vi tilbyder i de fleste handler ”Ingen handel: Ingen regning”, og du ved fra start, præcis hvad det kommer til at koste.”
– Casper Vinther, indehaver af Boligadvokatkontoret

En refusionsopgørelse er

En opgørelse over de økonomiske mellemværender mellem køber og sælger. De aflæsninger af diverse forbrugsmålere, der foretages på overtagelsesdagen, benyttes til udarbejdelsen af refusionsopgørelsen. Sælgers faktiske forbrug sammenholdes med sælgers tidligere acontobetalinger.

Kontakt din boligadvokat her og modtag juridisk hjælp.

Udarbejdelse af et skøde og en refusionsopgørelse foregår således

De konkrete udgifter, sælger har betalt forud for overtagelsesdagen, men som køber egentlig skal betale fra overtagelsesdagen, opgøres i refusionsopgørelsen. Når hver udgiftspost er blevet gjort op, når man til sidst frem til et resultat af, hvor meget sælger skylder køber eller omvendt. Poster, der typisk indgår i refusionsopgørelsen, er ejendomsskatter, renovation, skorstensfejning, vand- og vandafledningsafgift, kontingent til grundejerforening/fællesudgifter til ejerlejlighedsforeningen, oliebeholdning mv.

Har du behov for hjælp til retligt eller udenretligt syn og skøn, er vi klar til at hjælpe dig.

Boligadvokat Marianne kan fortælle dig alt omkring skøde og refusionsgørelse samt pris
Tinglysning af skøde hos advokat til en fair pris.

Købers advokat står i de fleste tilfælde for at udarbejde en refusionsopgørelse

Det viI i de fleste tilfælde være køberens advokats opgave at udarbejde refusionsopgørelsen.

Det vil fremgå af købsaftalen, hvem opgaven påhviler.

Tidsfrist i en refusionsopgørelse

Når refusionsopgørelsen er udarbejdet, skal såvel køber som sælger godkende den inden for en aftalt frist.

Husk vi har en fast lav pris hos Boligadvokatkontoret på udarbejdelse af et skøde og en refusionsopgørelse

Udarbejdelsen af et skøde og en refusionsopgørelse er inkluderet i de fleste af Boligadvokatkontorets købs- og salgspakker. 

Hvis du udelukkende har behov for at få udarbejdet et skøde og/eller en refusionsopgørelse, kan vi også være behjælpelige for en pris fra 3.000,- kr.

Benyt vores kontaktformular, eller kontakt Boligadvokatkontoret via mail kontakt@boligadvokatkontoret.dk eller telefon 70 84 85 16, og gør brug af vores tilbud om at udarbejde et skøde og en refusionsopgørelse.

Som boligadvokat er vi medlem af Advokatsamfundet. Kontakt dine boligadvokater. Fair pris.

BOLIGADVOKATKONTORET APS ER MEDLEM AF ADVOKATSAMFUNDET

Advokatsamfundet omfatter over 6.000 advokater i Danmark, og arbejder for at sikre tilliden til advokater, og for at sikre alle danskere, et sundt og velfungerende retssamfund.

Vi hjælper med syn og skøn til en skarp pris

Kontakt os for en pris vedr. juridisk rådgivning

 +45 31 31 11 36
kontakt@boligadvokatkontoret.dk

    Vores boligadvokater hjælper dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
    Ingen handel – Ingen regning!

    Call Now Button