Kontakt

Entreprisekontrakt / entrepriseaftale

Kontakt din advokat på 31 31 11 36 eller via e-mail for rådgivning vedr. køb og salg af ejendom. Trygt og sikkert. Fast lav pris på ydelser.

Det siger kunderne

⭐⭐⭐⭐⭐

Som nævnt har det været stærkt betryggende at have jer med i processen.

– Maja B. og Kenneth H.

⭐⭐⭐⭐⭐

Mange tak for super og professionel service. Jeg er glad for, at jeg valgte jer til mit boligkøb.

– Berit F.

⭐⭐⭐⭐⭐

Tusind tak for hjælpen. Vi har været meget tilfredse med forløbet.

– Louise B.

Entreprisekontrakt med advokat fra BV advokater

Kontakt en byggeadvokat

Vi hjælper med det hele

Selv de bedste samarbejdspartnere kan desværre komme ud i problemer, og her er det vigtigt på forhånd at have udarbejdet en kontrakt, der ikke efterlader noget til tilfældighederne. Vi hjælper dig vilkårsforhandling omkring dagbøder, frigivelse, garantistillelse, løbende fakturering, mangelhåndtering mv., og rådgiver og guider dig til handlen er afsluttet.

Husk altid at få indskrevet et advokatforbehold eller at kontakte os inden du underskriver aftalen.

Modtag hjælp til en entrepriseaftale hos en specialiseret advokat.

 Komplet rådgivning
 Gennemgang af købsaftale/entreprisekontrakt
 Gennemgang af alle dokumenter/bilag
 Al dialog med ejendomsmægler/entreprenør
Dialog med købers og sælgers bank
 Følger handlen til dørs

Prisen er 8.800 kr. inkl. moms

Børsen: Andelshavere må kigge langt efter gevinst

Berlingske: Hvad kan køber forvente af sælger?

Børsen: Andels­bolig eller ej? Her er fordele og faldgruber

Mere information om entreprisekontrakter

I vores rådgivning omkring entreprisekontrakter, hjælper vi med at sikre de mest fordelagtige vilkår for køberen af en grund. Vi sikrer at aftalen med entreprenøren lever op til de forventninger, der må være ifm. købet af grunden. Boligadvokatkontoret sikrer på den måde køberens interesse i projektet, i forhold til den aftale, der indgås med entreprenøren, således vilkårene for køb giver mening.

Med Boligadvokatkontoret kan du vide dig sikker på, at din kontrakt med entreprenøren, tager højde for bygherrens erstatning i tilfælde af forsinkelse. De nuværende regler på området er særligt fordelagtige for entreprenøren, men med en entreprisekontrakt kan du sikre dig fair vilkår i forhold til dagbøder, mangelhåndtering og sikkerhedsstillelse for købesum med fordelagtige betalingsbetingelser i kontrakten.

Kontraktindgåelse ifm. en entreprisekontrakt

Udarbejdelse af en præcis kravspecifikation ifm. entreprisens omfang, vil være fordelagtig at udarbejde. Hvis vi udarbejder en entreprisekontrakt med en opremsning af helheden i forhold til entreprisen, skaber det både ro og fokus i arbejdet. Ved at tage stilling til disse ting i entreprisekontrakten, kan vi mindske sandsynligheden for, at der opstår unødige konflikter på grund af en manglende aftale. Jo mere præcis den pågældende entreprisekontrakt er mellem bygherren og entreprenøren, jo mindre risiko er der for konflikt.

Søger du ikke hjælp til en entreprisekontrakt, men en almindelig boligadvokat, så kan vi også hjælpe som dit boligadvokatkontor i København og Aarhus.

Boligadvokatkontorets fysiske adresser

Boligadvokat i kbh – København V

Vesterbrogade 33
1620 København V

Boligadvokat i Aarhus

Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus

Kontakt boligadvokat

Casper - advokat, byggeadvokat og boligadvokat

Vores mission

”Vi lægger stor vægt på ærlighed, herunder gennemskuelige og rimelige priser. Vi tilbyder i de fleste handler ”Ingen handel: Ingen regning”, og du ved fra start, præcis hvad det kommer til at koste.”
– Casper Vinther, indehaver af Boligadvokatkontoret

Sørg for at få en aftale om kontraktforhandlinger på plads

Står du i en situation, hvor der ikke foreligger en aftale omkring kontraktforhandlinger, og har der ikke tidligere været indgået et samarbejde, så er aftalen omkring kontraktforhandlingerne af yderste vigtighed. I denne aftale fremhæver begge parter, hvad der er særligt vigtigt ifm. aftalen. Det kan være afsindig mange elementer, der er essentielle ifm. arbejdet, både små som store. Disse mange elementer bør blive skrevet ned og underskrevet, således der er beviser for, hvad der er aftalt. Hvis der er afvigelser i aftalen, kan der via denne aftale fremføres bevis for, hvad aftalen bestod i, som er fordelagtigt, hvis modparten ikke har overholdt aftalen.

Skjulte fejl og mangler ved ejerlejlighed kan være en manglende gasledning til komfur eller ødelagte elektriske installationer. Boligadvokaterne kan hjælpe dig.
Bolighandel med hjælp fra boligadvokater

Købers advokat står i de fleste tilfælde for at udarbejde en refusionsopgørelse

Det viI i de fleste tilfælde være køberens advokats opgave at udarbejde refusionsopgørelsen.

Det vil fremgå af købsaftalen, hvem opgaven påhviler.

Tidsfrist i en refusionsopgørelse

Når refusionsopgørelsen er udarbejdet, skal såvel køber som sælger godkende den inden for en aftalt frist.

Entreprisekontrakt hos specialiserede advokater

En entreprisekontrakt mellem en bygherre og en entreprenør, er et afgørende værktøj for at arbejdet udføres korrekt. Det er derfor essentielt, at der inden arbejdet, foreligger en udførlig kontrakt. Der findes ikke en type kontrakt, men de varierer i høj grad alt afhængig af det ønskede arbejde. Så situationen du befinder dig i og alt hvad der hører med, kan have en indvirkning på, hvad der bør stå i din specifikke kontrakt. Søg derfor advokatrådgivning ifm. udarbejdelse af en entreprisekontrakt. Dermed kan du sikre dine egne interesser bedst muligt, da modpartens advokat kun er med for at sikre modpartens interesser.

Bygherre såvel som entreprenør, bør ikke undervurdere, hvad denne type papirarbejde kan betyde senere hen. Entreprisekontrakter giver ro i hovedet, fordi de giver en sikkerhed for, at arbejdet udføres, og hvis arbejdet ikke udføres, kan der via kontrakten lovmæssigt foretages handlinger. Uden en entreprisekontrakt, har parterne ikke indgået aftaler for, hvad der kan gøres, hvis arbejdet ikke udføres eller er forsinket. Med entreprisekontrakter kan større problemer undgås.

Selvom det ikke tyder på, at der kan ske fejl og enighed, kan det ikke betale sig at tro, at alting går så vel, hvis uheldet er ude. Derfor er entreprisekontrakter så stor en sikkerhed for mange i byggeriet, da der i entreprisekontrakter tages stilling til, hvordan vi bedst løser uenighederne.

Hvilke standarddokumenter og -regelsæt bør bruges ifm. entreprisekontrakter?

En entreprisekontrakt behøver ikke være en lang afhandling, da der kan henvises til dokumenter som forsikringsaftaler, materialebeskrivelser, arkitekttegninger og andre relevante papirer. Der kan ydermere henvises til at standardregelsæt, hvilket ofte finder sted. Disse kan være standarddokumenter, som bruges i forhold til byggeriet, som løbende opdateres og udskiftes. Dine advokater ved, hvilke standarddokumenter, som passer til din situation. Hør derfor, hvilke standarddokumenter din advokat vil anbefale at benytte ifm. din entreprisekontrakt. AB 18, AB 92, ABT 93 og ABR 89 er nogle af de regelsæt, der kan være gode at bruge når vi taler om entrepriseaftaler. Vi anbefaler som altid at du kontakter os inden du begiver dig ud i nogen form for aftale.

Overvejer I at benytte gratis skabeloner til entreprisekontraker, som findes på nettet, så vil vi gerne advare konsekvent mod at benytte disse. De er ganske enkelt ikke tilpasset jeres konkrete situation, som er det allervigtigste ifm. en entrepriseaftale. Der kan i disse gratis skabeloner være henvist til gammel lovgivning, som potentielt kan ugyldiggøre væsentlige elementer i entrepriseaftalen. Kontakt advokaterne og benyt vores gode juridiske vejledning og rådgivning til at sikre alle dine væsentlige interesser.

 

Er AB 92 ifm. entrepriseaftalen gældende i min situation?

I udgangspunktet er det fornuftigt at aftale, hvilket rækkefølge de forskellige dokumenter bør tillægges betydning i aftalen. Det er godt at gøre, fordi der i udgangspunktet ikke er nogen dokumenter, som juridisk rangerer over andre dokumenter. Ved at tage stilling til rækkefølgen af de forskellige dokumenters vigtighed i aftalen, er det blandt andet muligt at aftale, at kontraktbestemmelserne går forud for AB 92 eller omvendt. Eftersom der ikke er nogen juridiske dokumenter som rangerer højere uden en konkret aftale, kan dette muliggøres via entreprisekontrakten.

Hvilken betydning har tidsplanen ifm. en entreprisekontrakt?

I en entreprisekontrakt, er det blandt andet vigtigt at tage stilling til færdiggørelse af byggeriet, da det kan estimeres, hvornår byggeriet skal stå færdigt via en tidsplan. Derfor giver det god mening, at indskrive tid og dato for, hvornår byggeriet skal stå færdigt. Hvis byggeriet ikke er færdigt til den aftalte tid, kan der indskrives, hvor store dagbøderne skal være. Som standard indskrives dagbøder gerne til dagligt at udgøre 1-1,5 promille af entreprisesummen. Ved at denne aftale er i hus på forhånd, får bygherren ro undervejs i processen såvel som sikkerhed, hvis uheldet er ude. Et tab på grund af forsinkelse, samt omfanget af tabet, kan være svært at bevise. Derfor er det godt, at omfanget af dagbøder er aftalt på forhånd.

I entreprisekontrakten kan det aftales mellem parterne, hvilke forhold og omstændigheder, som skal gøre sig gældende ift. hvornår der foretages en mangelgennemgang af entreprisen.

Hvad koster en entreprisekontrakt?

En entreprisekontrakt via advokaterne hos Boligadvokatkontoret, koster 8.800 kr. inkl. moms.

Her får du komplet rådgivning, gennemgang af købsaftale, entreprisekontrakt, dokumenter og bilag. Vi har dialogen med ejendomsmægler, entreprenør, samt købers og sælgers bank, og følger handlen til dørs.

Den pris du betaler for en advokat vil ofte være lavere end prisen for de problemer en manglende entreprisekontrakt kan medføre

Kontakt advokaterne hos Boligadvokatkontoret i dag og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med en entreprisekontrakt. Vi glæder os til at høre fra dig og hjælpe dig med god juridisk rådgivning.

Som boligadvokat er vi medlem af Advokatsamfundet. Kontakt dine boligadvokater. Fair pris.

BOLIGADVOKATKONTORET APS ER MEDLEM AF ADVOKATSAMFUNDET

Advokatsamfundet omfatter over 6.000 advokater i Danmark, og arbejder for at sikre tilliden til advokater, og for at sikre alle danskere, et sundt og velfungerende retssamfund.

Vi hjælper med syn og skøn til en skarp pris

Kontakt os for en pris vedr. juridisk rådgivning

 +45 31 31 11 36
kontakt@boligadvokatkontoret.dk

    Vi hjælper dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
    Ingen handel – Ingen regning!

    Call Now Button