Kontakt

Specialiseret advokat til mangler ved fast ejendom (byggeri, lejligheder huse m.m.) – få styr på de skjulte fejl

Viser det sig, at der er mangler ved din ejendom efter overtagelsen, er det vigtigt at reagere med det samme, hvis I ønsker at have et retskrav. Vi rådgiver dig gennem processen og hjælper dig til det bedst mulige udfald.

Vi hjælper med det hele

Hvis du efter at være flyttet ind i din nye bolig opdager væsentlige mangler, kan vi bistå og rådgive dig igennem processen.

Vi vurderer din sag og retter henvendelse til sælger eller dennes rådgiver og hjælper dig med at få konkretiseret manglen samt sørge for bevissikring og får sammen med dig kortlagt, om det kan betale sig for sig at forfølge kravet.

Vi kan tillige være dig behjælpelig med at søge din eventuelle retshjælpsforsikring om dækning til vores bistand.

Såfremt det ikke er muligt at finde en tilfredsstillende løsning med sælger, har vi tillige stor erfaring i at føre retssager, herunder udarbejde syns-og skønstemaer i forbindelse med retssagen.

Fast lav pris på 9.800 kr. inkl. moms for gennemgang af mangelsagen og konkretisering/dokumentation for manglen, herunder varetagelse af kommunikationen med modparten ift. at finde en løsning af tvisten. Såfremt sagen derimod ikke kan finde sin løsning udenretligt, vil vort salær beregnes efter nærmere aftale.

Boligadvokat i København og Aarhus er medlem af Advokatsamfundet. Book møde. Ydelser til en fast lav pris.

Få et uforpligtende tilbud

  Når man har tegnet ejerskifteforsikring

  Hvis man har tegnet ejerskifteforsikring, skal det vurderes, om der er tale om mangler, som sælger er ansvarlig for eller mangler, som er dækket af ejerskifteforsikringen. Sælger er ansvarlig for mangler, som falder indenfor en afgivet garanti og mangler, som sælger bevidst har holdt skjult for køber. Sælger er også ansvarlig for ulovlige bygningsinstallationer, medmindre at der er tale om ulovlige el- eller vvs-installationer.

  Derudover er sælger ansvarlig for mangler, som er opstået efter udfærdigelse af tilstandsrapporten – men inden overtagelsesdagen. Alle andre mangler er sælger ikke ansvarlig for. De skal således søges dækket af ejerskifteforsikringen eller den bygningssagkyndige, alt efter manglens art.

  Søger du erstatning for skjulte fejl og mangler i en ejerlejlighed som du lige har købt? Så kontakt vores boligadvokater hos Boligadvokatkontoret og få den hjælp som du har brug for.

  Når man ikke har tegnet ejerskifteforsikring:

  Hvis man ikke har tegnet ejerskifteforsikring, kan sælger gøres ansvarlig for mangler, enten hvis sælger kendte eller burde kende til manglerne, eller hvis sælger ligefrem har garanteret forhold vedrørende ejendommen. I disse tilfælde kan sælger blive erstatningsansvarlig. Herudover kan der blive tale om forholdsmæssigt afslag i købesummen, hvis manglen gør, at ejendommen har en mindre værdi end det, den er overdraget til. For at kunne opnå et forholdsmæssigt afslag, skal der være tale om en mangel, som udgør ca. 3-5 % af ejendommens pris.

  Vi har en fast lav pris på 9.800 kr. inkl. moms for gennemgang af mangelsagen og konkretisering/dokumentation for manglen, herunder varetagelse af kommunikationen med modparten ift. at finde en løsning af tvisten. Ifald sagen derimod ikke kan finde sin løsning udenretligt, afregnes efter medgået tid, sagsgenstanden mv.

  Hør mere om forholdsmæssigt afslag ved handel med fast ejendom.

  Vores boligadvokater har som mål at hjælpe dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
  Ingen handel – Ingen regning!

  Call Now Button