Kontakt

Refusionsopgørelse

En refusionsopgørelse er en opgørelse over de økonomiske mellemværender mellem køber og sælger ved bolighandel. De aflæsninger af diverse forbrugsmålere der foretages på overtagelsesdagen, benyttes til udarbejdelsen af refusionsopgørelsen. Sælgers faktiske forbrug sammenholdes med sælgers tidligere acontobetalinger. De udgifter sælger har betalt forud for overtagelsesdatoen, men som køber egentlig skal betale fra overtagelsesdagen opgøres i refusionsopgørelsen. Når hver udgiftspost er blevet gjort op, når man til sidst frem til et resultat af, hvor meget sælger skylder køber eller omvendt. Poster der typisk indgår i refusionsopgørelsen er ejendomsskatter m.v., renovation og skorstensfejning, vand- og vandafledningsafgift, kontingent til grundejerforening/fællesudgifter til ejerlejlighedsforeningen, oliebeholdning mv.

Udarbejdelse og frist

Det vil i de fleste tilfælde være købers advokats opgave at udarbejde refusionsopgørelsen. Det vil fremgå af købsaftalen, hvem opgaven påhviler. Når refusionsopgørelsen er udarbejdet, så skal køber såvel som sælger godkende den inden for en aftalt frist.

Det er vigtigt at bemærke, at medmindre andet er aftalt mellem parterne, er der ikke mulighed for at medtage kompensationsbeløb for fejl og mangler ved ejendommen over refusionsopgørelsen.

Hvilken pris kan jeg forvente at betale for et skøde og en refusionsopgørelse?

Udarbejdelsen af et skøde og en refusionsopgørelse er inkluderet i de fleste af Boligadvokatkontorets købs- og salgspakker. Hvis du udelukkende har behov for at få udarbejdet et skøde og/eller en refusionsopgørelse, kan Boligadvokatkontoret også være behjælpelige med dette for en pris fra 3.000,00 kr.

Hvis køber ikke vil betale sin refusionsopgørelse, så er det essentielt at have juridiske foranstaltninger på plads. Alt det kan Boligadvokatkontoret hjælpe dig med, så allier dig med en boligadvokat fra start og få et godt forløb.

Kontakt Boligadvokatkontoret via mail kontakt@boligadvokatkontoret.dk, telefon 70 84 85 16 eller vores kontaktformular.

Vi hjælper dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
Ingen handel – Ingen regning!

Kontakt os her
Call Now Button