Kontakt

Nyt om 15%-reglen

Højesteret har netop fastslået i en sag om arveudlæg af fast ejendom i et dødsbo, at oplysninger om salgspriser i nærområdet på ejendomme, samt oplysninger om beregnet afkast procent, ikke kan anses for at udgøre en ”særlig omstændighed”. 15%-reglen finder således stadig anvendelse ved overdragelse af fast ejendom.

15%-reglen

Højesteret har netop fastslået, at den såkaldte 15%-regel fortsat kan lægges til grund, ved overdragelse af fast ejendom til et nærtstående familiemedlem.

15%-reglen findes i værdiansættelsescirkulæret fra 1982, og giver mulighed for at overdrage fast ejendom til en nærtstående til under 15% af den offentlige ejendomsvurdering. Reglen giver således mulighed for familieoverdragelse, hvorved forældre kan sælge deres ejendom til deres børn til en værdiansættelse under 15% af den seneste offentlige ejendomsvurdering, uden at skulle betale arveafgift af beløbet.

Højesterets afgørelse af 26. april 2021

I den konkrete sag, gjorde Skattestyrelsen gældende, at værdiansættelsen på baggrund af de gamle ejendomsvurderinger, af en ejendom i et dødsbo efter 15%-reglen, måtte anses for at udgøre en ”særlig omstændighed”.

Højesteret fastslog, at værdiansættelsescirkulæret bygger på en forudsætning om, at det offentlige må bære risikoen for, at den offentlige ejendomsvurdering er for lav.

Højesteret mente derfor ikke, at salgsstatistik for området eller oplysninger om beregnet afkastprocent, kunne udgøre en ”særlige omstændighed”. Der skal derfor foreligge konkrete forhold ved en specifik ejendom, såfremt en fravigelse af 15%-reglen kan finde sted.

Hvad ”særlige omstændigheder” indebærer, mangler dog fortsat stadig at blive fastlagt.

Kontakt Boligadvokatkontoret

Du kan altid kontakte Boligadvokatkontoret, hvis du har brug for rådgivning fra en boligadvokat eller en boligrådgiver vedrørende 15%-reglen. Vi hjælper med juridisk bistand når det gælder køb af ejerlejlighed, hus, andelsbolig og meget mere.

Boligadvokat i København og Aarhus er medlem af Advokatsamfundet. Book møde. Ydelser til en fast lav pris.

Få et uforpligtende tilbud

    Advokat Casper kan hjælpe dig med nyt om 15%-reglen. Kontakt dine boligadvokater her og få juridisk vejledning og 15%-reglen

    Vores boligadvokater har som mål at hjælpe dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
    Ingen handel – Ingen regning!

    Call Now Button