Kontakt

Huseftersynsordningen

Tak fordi du læser med hos Boligadvokatkontoret. Vores boligadvokater er altid klar til at hjælpe dig vedrørende bolighandel.

Sælger kan frigøre dig for sit almindelige ansvar for skjulte fejl og mangler ved anvendelse at huseftersynsordningen.

For at frigøre sig for ansvaret, skal sælger opfylde følgende krav:

  • Få lavet en tilstands- og elinstallationsrapport
  • Indhente et tilbud på en ejerskifteforsikring
  • Skriftligt tilbyde køber at betale et beløb svarende til mindst halvdelen af den tilbudte samlede forsikringspræmie
  • Fremlægge tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og tilbuddet om ejerskifteforsikring inden køber afgiver et købstilbud

Sælgers ansvar bortfalder ikke, hvis sælger – eller mægler – ikke fremlægger rapporterne og tilbuddet om ejerskifteforsikring, inden købsaftalen underskrives af køber.

Selvom sælger har valgt at benytte huseftersynsordningen, er sælger fortsat forpligtet til at oplyse om væsentlige forhold ved boligen, som kan have betydning for købers beslutning. Overholder sælger ikke den såkaldte loyale oplysningspligt, risikerer sælger alligevel at hæfte for fejl og mangler.

Huseftersynsordningen medfører kun ansvarsfrihed for sælger, for så vidt angår mangler ved bygningerne. Sælger hæfter således fortsat for mangler ved selve grunden, f.eks. forurening. Endvidere hæfter sælger for forhold, der strider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter, medmindre der er tale om, at en el-, varme-, ventilations- eller sanitetsinstallation er ulovlig, som sælger er ansvarsfri for. Endelig hæfter sælger for bygningens stikledninger, herunder kloaker, medmindre forholdet, da tilstandsrapporten blev udarbejdet, var af en sådan karakter, at den bygningssagkyndige burde have omtalt det i rapporten.

Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten

Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er et resultat af en bygningsgennemgang under huseftersynsordningen. Samlet giver de to rapporter en professionel og neutral gennemgang af boligens synlige skader og elinstallationernes tilstand. Huseftersynet er frivilligt, men det er en forudsætning, hvis du som sælger vil undgå at hæfte for skjulte skader ved boligen og som køber vil tegne en ejerskifteforsikring.

Sælger kan bestille et hus- og eleftersyn på et hus, et rækkehus, en villalejlighed og et sommerhus. Der laves normalt ikke huseftersyn på ejerlejligheder, med mindre det er helt små ejerforeninger. Det skyldes, at det ikke er tilstrækkeligt at gennemgå selve lejligheden, det vil også være nødvendigt at gennemgå ejerforeningens fællesareal. En sådan gennemgang vil være for omfattende at foretage ved ethvert ejerlejlighedssalg, og derfor er det almindeligt accepteret, at ejerlejligheder sælges udenfor huseftersynsordningen.

Det er frivilligt for sælger, om sælger ønsker at benytte huseftersynsordningen, hvilket skal fremgå af købsaftalen.

Kontakt din boligadvokat hos Boligadvokatkontoret for rådgivning om bolighandel. Vi kan også hjælpe dig videre med syn og skøn til en fast lav pris.

Huseftersynsordningen: En grundig gennemgang af din bolig

Hos Boligadvokatkontoret forstår vi vigtigheden af et grundigt huseftersyn, som kan give dig et klart billede af boligens tilstand og eventuelle fejl og mangler. Vores eksperter er klar til at rådgive dig om huseftersynsordningen og hjælpe dig med at træffe de rette beslutninger i din bolighandel.

Kontakt os for professionel vejledning og hjælp med huseftersynsordningen. Vi står klar til at besvare dine spørgsmål og sikre en tryg bolighandel for dig.

Huseftersynsordningen lov: Reglerne, der sikrer en tryg bolighandel

Huseftersynsordningen er underlagt lovgivning, der har til formål at skabe tryghed og gennemsigtighed i bolighandlen. Boligadvokatkontoret har dybdegående kendskab til disse regler og kan hjælpe dig med at forstå og overholde dem, når du køber eller sælger en bolig.

Kontakt os i dag for at få rådgivning om huseftersynsordningen og lovgivningen bag. Vi er her for at beskytte dine rettigheder og hjælpe dig gennem bolighandlen.

Huseftersynsordningen ejerlejlighed: Hvordan den beskytter ejerlejlighedskøbere

Når du køber en ejerlejlighed, kan huseftersynsordningen give dig et værdifuldt indblik i boligens tilstand og potentielle problemer. Boligadvokatkontoret har stor erfaring med ejerlejligheder og kan hjælpe dig med at navigere i huseftersynsordningen og sikre en vellykket handel.

Kontakt os nu for at få hjælp og vejledning om huseftersynsordningen for ejerlejligheder. Vi er her for at støtte dig og sikre en problemfri bolighandel.

Huseftersynsordningen sommerhus: Få ro i sindet ved køb af fritidsbolig

Et sommerhuskøb kan være en drøm, der går i opfyldelse, men det er vigtigt at kende boligens tilstand og eventuelle fejl og mangler. Boligadvokatkontoret er specialister i huseftersynsordningen for sommerhuse og kan hjælpe dig med at træffe de rette beslutninger.

Kontakt os for at få ekspertrådgivning om huseftersynsordningen for sommerhuse. Vi er her for at sikre en tryg og vellykket bolighandel for dig.

Huseftersynsordningen landejendom: Når køb af landejendom kræver ekstra opmærksomhed

Køb af landejendomme kan indebære særlige udfordringer og krav. Hos Boligadvokatkontoret har vi stor erfaring med

huseftersynsordningen for landejendomme og kan hjælpe dig med at identificere og håndtere potentielle problemer og juridiske krav.

Kontakt os for at drøfte din landejendom og få vejledning om huseftersynsordningen. Vi er her for at sikre en gnidningsfri og tryg bolighandel for dig.

Fravalg af huseftersynsordningen: Overvejelser og konsekvenser

At fravælge huseftersynsordningen kan have konsekvenser for både købere og sælgere. Boligadvokatkontoret er eksperter i at vejlede dig gennem fordele og ulemper ved at fravælge huseftersynsordningen og finde den bedste løsning for din situation.

Kontakt os for at få rådgivning om fravalg af huseftersynsordningen og de mulige konsekvenser. Vi er her for at sikre en vellykket og tryg bolighandel for dig.

Huseftersynsordningen andelsbolig: Hvordan den påvirker andelsboligmarkedet

Huseftersynsordningen kan også have betydning for andelsboligmarkedet og påvirke købere og sælgere. Hos Boligadvokatkontoret er vi eksperter i andelsboligmarkedet og kan hjælpe dig med at forstå og navigere i huseftersynsordningen for andelsboliger.

Kontakt os for at få vejledning om huseftersynsordningen og andelsboliger. Vi er her for at hjælpe dig med at træffe de rette beslutninger og sikre en tryg bolighandel.

Huseftersynsordningen landbrugspligt: Når landbrugsejendomme er underlagt særlige regler

Huseftersynsordningen for landbrugsejendomme kan være kompleks, da disse ejendomme ofte er underlagt særlige regler og forpligtelser. Boligadvokatkontoret har stor erfaring med landbrugsejendomme og kan hjælpe dig med at forstå og overholde kravene i huseftersynsordningen.

Kontakt os for at få professionel rådgivning om huseftersynsordningen for landbrugsejendomme. Vi er her for at beskytte dine interesser og sikre en problemfri bolighandel.

Hvad er huseftersynsordningen: Et overblik over ordningens formål og funktion

Huseftersynsordningen er en vigtig del af den danske boliglovgivning, der har til formål at beskytte købere og sælgere ved at give et detaljeret overblik over boligens tilstand. Hos Boligadvokatkontoret er vi eksperter i huseftersynsordningen og kan hjælpe dig med at forstå dens formål og funktion.

Kontakt os for at få mere at vide om huseftersynsordningen og dens betydning for din bolighandel.

Vi hjælper dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
Ingen handel – Ingen regning!

Kontakt os her
Call Now Button