Forældrekøb af andelsbolig (andelshus, andelslejlighed m.m.)

Få juridisk rådgivning om køb af en andelsbolig til dit barn. Det kan give mening for dine børn, hvis de er studerende. Vi hjælper dig b.la. med at få styr på købet, udformning af lejekontrakt samt yder rådgivning omkring lejefastsættelse.

Vi hjælper med det hele

Mange unge mennesker søger til København for at uddanne sig. Det er i dag både svært og dyrt at finde en studiebolig i København, hvorfor forældrekøb er blevet en løsning for mange. Forældrekøb kan både vise sig ved køb af fast ejendom og ved køb af andelsbolig. 

 • Komplet rådgivning
 • Gennemgang af købsaftalen
 • Gennemgang af alle dokumenter
 • Al dialog med ejendomsmægleren
 • Dialog med købers og sælgers bank
 • Følger handlen til dørs
 • Skøde & refusionsopgørelse
 • Udarbejdelse af lejekontrakt

9.800 kr. inkl. moms

Boligadvokat i København og Aarhus er medlem af Advokatsamfundet. Book møde. Ydelser til en fast lav pris.

Få et uforpligtende tilbud

  Forældrekøb af andelsbolig / andelslejlighed i København

  Fordele og ulemper ved forældrekøb af andelsbolig / andelslejlighed

  Hvis andelsboligforeningen tillader at bruge andelsboligen til forældrekøb, er der både fordele og ulemper herved.

  Fordelen ved forældrekøb af en andelsbolig er, at andelens værdi stiger i takt med nedbringelsen af foreningens belåning. Endvidere er det muligt at optage lån i andelens værdi med ejerpant som sikkerhed, og som lejer kan dit barn søge boligsikring, hvis der foreligger en gyldig lejekontrakt. 

  Der er således også ulemper ved at foretage forældrekøb af andelsbolig. Først skal det nævnes, at det er foreningens vurderingsmand som vurderer evt. forbedringers værdi. Maksimalprisen fastsættes enten efter anskaffelsesprisen, en valuarvurdering eller seneste ejendomsværdi. Ejendommen må derfor ikke sælges eller købes til en højere værdi end maksimalprisen. Endvidere er det muligt for foreningen at skifte opgørelsesmetode, hvilket kan betyde, at andelsværdien kan ændrer sig i op- og nedadgående retning. Derudover kan andelens værdi blive reduceret, når foreningen optager lån. Ved et evt. senere videresalg af andelslejligheden til dit barn, kan salget ikke ske til en reduceret pris, som det kan ved salg af en ejerbolig. 

  Vær opmærksom

  Der er ingen lovgivning, som regulerer forældrekøb i andelsboliger, og der er derfor intet forbud mod forældrekøb i andelsboligforeningsloven. Det er derfor alene foreningens vedtægter, som kan forhindre forældrekøb.

  I forbindelse med forældrekøb er det derfor nødvendigt at undersøge, om eventuelle bestemmelser i ejerforeningens vedtægter er til hinder for, at boligen kan lejes ud efter formålet. Dette kan f.eks. være en servitut eller lignende rettigheder der påhviler ejendommen. 

  Det kan forekomme, at der er en bopælspligt, som forhindrer forældrekøbet. I nogle andelsforeninger, er andelshaveren forpligtet til selv at bo i andelsboligen, medmindre personen er fraværende af særlige grunde. I dette tilfælde er det dog muligt at give et rentefrit anfordringslån til barnet. Derved køber barnet sig ind i andelsforeningen, hvilket kan gøre andelsboligen til et vældigt godt bud på en studiebolig. 

  Skattemæssige forhold ved udlejning af andelsbolig

  Når man udlejer en ejerbolig, sidestilles forholdet med drift af erhvervsmæssig virksomhed. Dette gælder dog ikke for andelsboliger, da andelsforeningen er den egentlige ejer af lejligheden. Ejeren er derfor fremlejegiver og ikke udlejer, hvorefter de specielle skatteordninger, som gælder for egentlig udleje ikke kan anvendes på forholdet. Forældrene beskattes således efter de almindelige regler for personbeskatning uden mulighed for fuldt rentefradrag. 

  Finansiering af andelsbolig

  Som andelshaver har du ikke mulighed for at optage et realkreditlån, som man har ved køb af fast ejendom. En andelsbolig kan derfor kun finansieres med et banklån plus en udbetaling på 5 procent af købsprisen, hvor andelen stilles som sikkerhed for lånet. Der er intet til hinder for at forældre, der i øvrigt ejer fast ejendom, optager et realkreditlån heri for at erhverve andelsbeviset kontant. Dette kan være en billigere løsning, end optagelse af et banklån. Derudover kan et alternativ være at yde barnet et lån, der muliggør, at barnet selv køber andelsbeviset. 

  Salg af andelsbolig

  Andelsboligforeningsloven har fastsat de overordnede rammer for køb og salg af andelsboliger, herunder hvad en andelsbolig må koste. Lovgivningen bestemmer, at det er andelsboligforeningens bestyrelse, som skal godkende overdragelsesaftalen. Det er op til den enkelte forenings vedtægter at specificere, hvem boligen må overdrages til, og under hvilke vilkår overdragelsen skal ske. Inden der indgås en aftale om salg af andelsboligen, skal sælger udlevere en række dokumenter om andelsboligforeningen og andelsboligen til køberen, bla. budget, referat fra generalforsamlinger, nøgleoplysninger mm. 

  Vær tryg ved køb af andelsbolig

  Hvis du kan se fordelene ved et forældrekøb af en andelsbolig, kan  Boligadvokatkontoret hjælpe dig med købet samt gennemgang af både købsaftalen og handelens øvrige dokumenter. Boligadvokaten vil rådgive dig om de risici, der kan medfølge ved køb af en andelsbolig og hjælpe dig med at stå i den bedst mulige juridiske situation. På denne måde kan du komme trygt gennem bolighandlen.

  Husk altid enten at få indskrevet et advokatforbehold eller at kontakte os inden du underskriver købsaftalen. Ved at anvende et advokatforbehold får du mulighed for at få advokaten til at gennemgå dokumenterne og er der noget som gør handlen ikke ønskes gennemført, kan advokaten indenfor den fastsatte frist, gøre brug af forbeholdet til at udtræde af aftalen. 

  Læs også om:

  Vores erfarne boligadvokater i København og Aarhus hjælper dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
  Ingen handel – Ingen regning!

  Call Now Button