Tinglysning af skøde hos advokat til en fair pris

Hos Boligadvokatkontoret har vi specialiseret os i bolighandel. Derfor har vi tillige mange års erfaring med tinglysning af skøde. Boligadvokatkontoret står derfor klar til at hjælpe dig med udfærdigelse og tinglysning af skøde i forbindelse med din bolighandel.

Hvad er tinglysning?

Tinglysning er den offentlige registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder over fast ejendom, andelsboliger, køretøjer, ægtepagter og løsøre mv. Rettigheder over fast ejendom skal tinglyses for at få gyldighed mod andre rettigheder eller aftaler i strid med ens egen rettighed over ejendommen. Ved at tinglyse skødet overgår ejendomsretten formelt fra sælgeren til køberen, og køberen iagttager på denne måde sin sikringsakt. Herved er køberen sikret mod sælgerens retsforfølgende kreditorer eller andre godtroende aftaleerhververe, der måtte ønske at gøre udlæg i eller opnå ret over ejendommen. Kontakt din boligadvokat i København i dag.

Tinglysning af skøde 

Hvis en ejendom eller del af en ejendom skal have en ny ejer, skal der tinglyses et skøde. Et skøde er det dokument, som dokumenterer overførslen af den juridiske ret til ejendommen fra sælgeren til køberen. Skødet vil altid indeholde informationer om adkomsthavere, pantehæftelser og servitutter tinglyst på ejendommen. Tinglysningen af skødet bevirker, at sælgeren ikke kan sælge boligen til en helt anden køber, og at sælgerens kreditorer ikke kan gøre udlæg i boligen.

Inden det statslige digitale tinglysningssystem blev indført i 2009, forelå skøder ikke digitalt, men fysisk. Selv om processen med udarbejdelsen og tinglysningen af skøder nu foregår digitalt, er det stadig vigtigt at være nøjagtig, når skødet udfærdiges. En konsekvens ved uklarheder i skødet kan være, at Tinglysningsretten afviser at tinglyse det. 

Pris – lille pakke

 • Skøde

Fra 3.000 kr. inkl. moms

Stor pakke

 • Skøde
 • Refusionsopgørelse
 • Dialog med købers og sælgers bank

4.300 kr. inkl. moms

Boligadvokat i København og Aarhus er medlem af Advokatsamfundet. Book møde. Ydelser til en fast lav pris.

Få et uforpligtende tilbud

  Tinglysningsafgift

  Når et skøde skal tinglyses, skal der betales en tinglysningsafgift til staten. Det er Tinglysningsafgiftsloven, som regulerer, hvilken afgift, der skal betales til statskassen. Tinglysningsafgiften består af to dele: Et fast registreringsgebyr på kr. 1.750,- samt en variabel værdiafgift.

  Der skal betales 0,6 procent af købesummen (oprundet til nærmeste 100) + kr. 1.750,- i tinglysningsafgift, hvis der er tale om tinglysning af skøde på ejerboliger.

  Hvad er fordelen ved at benytte en advokat ved tinglysning af skøde?

  Proceduren ved tinglysning er ikke helt enkel, og det er derfor en fordel at have en rådgiver til at guide dig sikkert gennem processen. Arbejdet består i at sikre, at alle nødvendige oplysninger indhentes og indtastes i systemet, og hvis der sker fejl, kan det blive en økonomisk byrde. Du er derfor velkommen til at lægge ansvaret på vores skuldre. Hvis du ønsker hjælp til processen, står advokaterne på Boligadvokatkontoret til rådighed, så du er sikret et juridisk korrekt skøde. 

  Læs også om:

  Fair pris og høj kvalitet hos dine boligadvokater

  Hos Boligadvokatkontoret går vi ikke på kompromis med kvaliteten, og du kan være sikker på, at du får, hvad du betaler for. 

  Tinglysning af skøde hos advokat til en fair pris

  Vores boligadvokater har som mål at hjælpe dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
  Ingen handel – Ingen regning!

  Call Now Button